Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
oraz koła zainteresowań
w roku szkolnym 2023/2024

 

PONIEDZIAŁEK

Lekcja Czas trwania Klasy Przedmiot Prowadzący Sala
1 8:30 - 9:15 4 Zajęcia rozwijające p. Józefa Sitnik 14/15
6 13:05 - 13:50 8 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - język polski p. Małgorzata Kamzik 22
8 14:55 - 15:40 4-8 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - matematyka p. Ewa Trójniak-Szponder 01

 WTOREK 

Lekcja Czas trwania Klasy Przedmiot Prowadzący Sala
6 13:05 - 13:50 6 Zajęcia kreatywne p. Joanna Dziamarska 01
7 13:55 - 14:40 5/7 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - język angielski p. Jakub Fijał 12
7 14.05 - 14.50  5 Zajęcia kreatywne p. Joanna Dziamarska 01
7 14:55 - 15:40 7 Zajęcia kreatywne p. Joanna Dziamarska 01

 ŚRODA

Lekcja Czas trwania Klasy Przedmiot Prowadzący Sala
0 7:40 - 8:25 4-5 Szkolny Klub Sportowy p. Ewelina Wilk 30
6 13:05 - 13:50
co 2 tyg.
5-6 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - język polski p. Joanna Lewińska 14
8 15:00 - 16:00 3-7 Kółko teatralne p. Łucja Milczanowska 14

 

CZWARTEK

Lekcja Czas trwania Klasy Przedmiot Prowadzący Sala
1 8:30 - 9:15 1 Zajęcia rozwijające p. Dorota Szlagan-Fijał 28
1 8:30 - 9:15
co 2 tyg.
7 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - język polski p. Joanna Lewińska 15
8-9 14:50 - 16:05

świetl.

Spotkania ze sztuką malarstwa p. B. Sarapata
p. Łucja Milczanowska
16

 

PIĄTEK

Lekcja Czas trwania Klasy Przedmiot Prowadzący Sala
 6

13:05 - 13:50

 3a Zajęcia kreatywne p. Alina Pacura 27
7 14:00 - 14:45  2 Zajęcia kreatywne p. Ewa Juścik 29