Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Wychowawcy
w roku szkolnym 2023/2024

Klasa I - mgr Dorota Szlagan-Fijał

Klasa IIa - mgr Józefa Sitnik

Klasa IIb - mgr Ewa Juścik

Klasa III - mgr Alina Pacura

Klasa IV - mgr Barbara Maziarz

Klasa V -  mgr Aneta Górak

Klasa VI - mgr Dorota Łach

Klasa VII - mgr Joanna Lewińska

Klasa VIII a-  mgr Małgorzata Kamzik

Klasa VIII b - mgr Ewa Trójniak-Szponder