Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Dzwonki

aktualizacja 1.09.2023r.

Lekcja

Rozpoczęcie lekcji

Zakończenie lekcji

0

07:40

08:25

1

08:30

09:15

2

09:20

10:05

3

10:15

11:00

4

11:10

11:55

5

12:05

12:50

6

13:05

13:50

7

14:05

14:50

8

14:55

15:40

9

15:45

16:30

 

Plan lekcji jest dostępny na portalu Librus
 

 

Objaśnienia skrótów:

Ew -edukacja wczesnoszkolna
ew-wf - wychowanie fizyczne
ew-i - informatyka
Em - edukacja muzyczna
Rel - religia
E - etyka
Wf - wychowanie fizyczne
J.pol - język polski
J.ang - język angielski
J.niem - język niemiecki
Hist - historia
Wos - wiedza o społeczeństwie
Mat - matematyka
I - informatyka
Prz - przyroda
ZzW - zajęcia z wychowawcą
Pl - plastyka
T - technika
Geo - geografia
Fiz - fizyka
Bio - biologia
Ch - chemia
Dz - doradzctwo zawodowe
wdż - wychowanie do życia w rodzinie
Edb - edukacja dla bezpieczeństwa
zdw - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze