Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Klasa V

Temat 1.1 Dokumenty bez tajemnic. Powtórzenie wybranych wiadomości o programie MS Word

plik edycja tekstu.doc

karta pracy