Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Nasza Szkoła realizuje KRAKOWSKI PROGRAM NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO FUTURE4ME! dla szkół podstawowych.

W ramach tego programu uczniowie klas I - III uczestniczą w 5 godzinach języka angielskiego w tygodniu ( 2 godz. tzw. podstawy programowej i 3 godziny dodatkowe  przyznane przez Wydział Edukacji UMK).