Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2021/2022

 
Przewodniczący: Dorota Cichocka


Zastępca:  Iryna Fesiuk


Skarbnik: Bożena Sadowska

 

Nr konta Rady Rodziców: PKO BP 59 1020 2892 0000 5902 0015 7644