Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Kadra

Dyrektor Szkoły:

dr Bogdan Dobrucki - historia, Wiedza o społeczeństwie

Wicedyrektor:

mgr Teresa Mazur - edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciele:

mgr Adamczyk-Pagano Izabela - doradztwo zawodowe

mgr Apola Anita - język niemiecki

mgr Dziamarska Joanna - język angielski

mgr Górak Aneta - matematyka

ks. Grabowski Maksymilian - religia

mgr Juścik Ewa - edukacja wczesnoszkolna

mgr Kamzik Małgorzata - język polski, doradztwo zawodowe

mgr Kołodziej Beata - fizyka

mgr Kosieniak Elżbieta - język polski

mgr Koziołek-Pilikowska Lidia - muzyka

mgr Kożuch Małgorzata - przyroda, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Lewińska Joanna - język polski

mgr Łach Dorota - język angielski

mgr Maziarz Barbara - historia, etyka

mgr Mazur Aneta- język polski

mgr Milczanowska Łucja - świetlica

mgr Musiał Maria – technika, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Mrożek Katarzyna - świetlica

mgr Olejniczak Jacek - geografia

mgr Pawłowska-Kwiatkowska Anna - język angielski

mgr Pietruszka Jacek - wychowanie fizyczne

mgr Sitnik Józefa - edukacja wczesnoszkolna, plastyka

mgr Smoleń Monika - wychowanie fizyczne

mgr Szczepanik Anna - biologia, chemia

mgr Szlagan-Fijał Dorota - edukacja wczesnoszkolna

mgr Trójniak-Szponder Ewa - matematyka, informatyka

mgr Wilk Ewelina - wychowanie fizyczne