Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Planowane zebrania
w roku szkolnym 2021/2022


9 września 2021r. - zebranie informacyjne (16:30 - klasy I-III, 17:00 - klasy IV-VIII)

28 października 2021r. - zebranie informacyjne

13 stycznia 2022r. - podsumowanie I. półrocza

17 marca 2022r. - zebranie informacyjne

12 maja 2022r. - zebranie informacyjne