Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Planowane zebrania
w roku szkolnym 2023/2024


7 września 2023r. - zebranie informacyjne

22 września 2023r. - zebranie dla Rodziców uczniów klasy 8a i 8b - ZMIANA TERMINU na 28 września 2023r. godz. 17.00

9 listopada 2023r. - zebranie informacyjne

21 grudnia 2023r. - zebranie informacyjne - zagrożenia śródroczną oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem

31 stycznia 2024r. - podsumowanie I. semestru

4 kwietnia 2024r. - zebranie informacyjne 

10 maja 2024r. - zebranie informacyjne - zagrożenia roczną oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem