Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Wymagania edukacyjne i programy nauczania

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania podczas zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Krakowie

edukacja wczesnoszkolna- program nauczania "Wielka Przygoda" kryteria oceniania w klasach 1-3, klasa 1, klasa 2, klasa 3

język polski - wymagania klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7, klasa 8Zasady pracy na lekcji (kl. 4-8), Przedmiotowe Ocenianie

język angielski - program nauczania w klasach 1-3, wymagania klasy 1- 3, Zasady pracy na lekcji 1-3, program nauczania w klasach 4-8, wymagania klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7, klasa 8, Zasady pracy na lekcji 4-8

język niemiecki - wymagania klasy 7_8, Zasady pracy na lekcji

historia - wymagania klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7klasa 8, Zasady pracy na lekcji

wiedza o społeczeństwie - wymagania klasa 8

matematyka - program nauczania "Matematyka wokół nas", "Matematyka z kluczem", wymagania klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7, klasa 8, Zasady pracy na lekcji

przyroda - wymagania klasa 4, Zasady pracy na lekcji

biologia - program nauczania, wymagania klasa 5, klasa 6, klasa 7, klasa 8, zasady pracy

chemia- program nauczania, wymagania klasa 7, klasa 8, zasady pracy

geografia - program nauczania, wymagania klasa 5, klasa 6, klasa 7, klasa 8, Przedmiotowe ocenianie geografia

fizyka - program nauczania, wymagania klasa 7, klasa 8, Zasady pracy

informatyka - wymagania klasa 1-3, program nauczania 4-8, wymagania klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7, klasa 8, Zasady pracy na lekcjach w klasach 4-8

plastyka - wymagania klasy 4-7, Zasady pracy na lekcji

muzyka - wymagania klasy 4-7, Zasady pracy na lekcji

technika - wymagania klasa 4, klasa 5, klasa 6, Zasady pracy na lekcji

edukacja dla bezpieczeństwa - wymagania klasa 8

religia - wymagania klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7, klasa 8, Zasady pracy na lekcji w klasie 1, Zasady pracy na lekcji w klasach 4-8

wychowanie fizyczne - wymagania klasa 1-6