Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Świetlica

Czas pracy świetlicy od 7.00 do 17.30. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci z klas I–IV, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców. Do świetlicy przyjmowane są dzieci zgodnie z następującymi procedurami:

1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów (Karta uczestnika świetlicy), składanego corocznie w świetlicy.

2. Karty uczestników są pobierane u nauczycieli świetlicy.

3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo. Akceptacji dokonuje Komisja składająca się z Dyrektora szkoły i wychowawców.

 

Karta uczestnika świetlicy (word)

Procedury postępowania w świetlicy szkolnej (pdf)

Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów ze świetlicy