Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Procedura zwalniania

Procedura zwalniania uczniów z zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Krakowie

 

Rodzice/prawny opiekun mają prawo zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych (jednych lub kilku lekcji) do domu, lekarza itp. przez osobiste zwolnienie u wychowawcy lub dyrekcji szkoły - wychowawca zwalnia ucznia na podstawie oświadczenia podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna. W przypadku braku zwolnienia osobistego lub oświadczenia uczeń nie może opuścić szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o wypełnienie dwóch egzemplarzy zwolnienia:

1. jeden egzemplarz- zwolnienie wklejone do dzienniczka ucznia,

2. drugi egzemplarz-zwolnienie podpisane przez wychowawcę, które uczeń przed opuszczeniem szkoły zostawia na portierni.

     WZÓR ZWOLNIENIA