Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Kalendarz Roku Szkolnego 2023/2024

 

 4.09.2024r.  rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

7.09.2023r.  zebrania informacyjne 

14.10.2023r.  Święto Komisji Edukacji Narodowej

1.11.2023r.  Dzień Wszystkich Świętych - dzień wolny (środa)

9.11.2023r. zebrania z Rodzicami

11.11.2023r.  Święto Odzyskania Niepodległości

21.12.2023r. zagrożenia śródroczną oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem lub oceną naganną z zachowania

21.12.2023r.  zebrania z Rodzicami - informacja o zagrożeniach

23 - 31.12.2023r.  zimowa przerwa świąteczna

1.01.2024r.  Nowy Rok - dzień wolny (poniedziałek)

2.02.2024r. (wtorek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zdecydują na ich wysłanie do szkoły) zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

5.01.2024r.  przewidywane oceny śródroczne z przedmiotów

23.01.2024r.  wystawienie ocen śródrocznych

31.01.2024r.  zebrania z Rodzicami - podsumowanie I. semestru

31.01.2024r.  zakończenie pierwszego okresu

12.02.2024r. - 25.02.2024r. ferie zimowe 

28.03- 2.04.2024r.  wiosenna przerwa świąteczna

4.04.2024r  zebrania z Rodzicami

1.05.2024r. Święto Pracy – dzień wolny (środa)

2.05.2024r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (czwartek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zdecydują na ich wysłanie do szkoły) zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

3.05.2024r. Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny (piątek)

10.05.2024r.  zebranie z Rodzicami - informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem lub naganną oceną z  zachowania

14-16.05.2024r. Egzamin ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zdecydują się na ich wysłanie do szkoły) zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

27.05.2024r. przewidywane oceny roczne

10.06.2024r.  wystawienie ocen rocznych

30.05.2024r. Boże Ciało – dzień wolny (czwartek)

31.05.2024r. (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zdecydują na ich wysłanie do szkoły) zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

21.06.2024r. zakończenie roku szkolnego