Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Kalendarz Roku Szkolnego 2021/2022

1.09.2021r.  rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

9.09.2021r.  zebranie informacyjne (terminy zebrań mogą ulec zmianie w zależności od wytycznych dot. epidemii)

14.10.2021r.  Święto Komisji Edukacji Narodowej

28.10.2021r.  zebranie informacyjne (terminy zebrań mogą ulec zmianie w zależności od wytycznych dot. epidemii)

1.11.2021r.  Dzień Wszystkich Świętych - dzień wolny (poniedziałek)

11.11.2021r.  Święto Odzyskania Niepodległości - dzień wolny (czwartek)

12.11.2021 (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zdecydują na ich wysłanie do szkoły) zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

9.12.2021r. zagrożenia niedostateczną oceną śródroczną

16.12.2021r.  przewidywane oceny z przedmiotów

23.12.2021r. - 02.01.2022r.  zimowa przerwa świąteczna

6.01.2021r. Święto Trzech Króli - dzień wolny (czwartek)

7.01.2022r. (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zdecydują na ich wysłanie do szkoły) zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

11.01.2022r. wystawienie ocen śródrocznych

13.01.2022r.  zebranie informacyjne (terminy zebrań mogą ulec zmianie w zależności od wytycznych dot. epidemii)

16.01.2022r.  zakończenie pierwszego okresu

17.01 - 30.01.2022r.  ferie zimowe 

17.03.2022r.  zebranie informacyjne (terminy zebrań mogą ulec zmianie w zależności od wytycznych dot. epidemii)

14.04 - 19.04.2022r.  wiosenna przerwa świąteczna             

1.05.2022r. Święto Pracy – dzień wolny (niedziela)

2.05.2021r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (poniedziałek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zdecydują na ich wysłanie do szkoły) zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

3.05.2022r. Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny (wtorek)

12.05.2022r.  zebranie informacyjne (terminy zebrań mogą ulec zmianie w zależności od wytycznych dot. epidemii)

16.05.2022r.  zagrożenia niedostateczną oceną roczną

24, 25, 26.05.2022r. Egzamin ósmoklasisty.  Dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zdecydują się na ich wysłanie do szkoły) zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

2.06.2022r. przewidywane oceny roczne

14.06.2022r.  wystawienie ocen rocznych

16.06.2022r. Boże Ciało – dzień wolny (czwartek)

17.06.2022r. (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zdecydują na ich wysłanie do szkoły) zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

24.06.2021r. zakończenie roku szkolnego