Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

KĄCIK LOGOPEDYCZNY


Zwracam się do Państwa o współpracę, aby utrzymać ciągłość terapii logopedycznej, której celem jest opanowanie umiejętności prawidłowej wymowy dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne.


Mowa towarzyszy nam wszędzie. Zajęcia logopedyczne skierowane są do uczniów przejawiających trudności językowe. Mają na celu kształtowanie prawidłowej mowy uczniów pod względem gramatycznym, fonetycznym, leksykalnym oraz usuwanie wad i zaburzeń mowy.
Odbywa się to po przez:
▪ ćwiczenia uprawniające motorykę narządów mowy: języka, warg, podniebienia miękkiego;
▪ doskonalenie słuchu fonetycznego
▪ ćwiczenia pogłębionego oddechu;
▪ ćwiczenia fonacyjne;
▪ wywoływanie brzmienia zaburzonej głoski
▪ kształtowanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;
▪ stymulowanie językowego rozwoju dzieci poprzez ćwiczenia i zabawy utrwalające
czytanie i pisanie.

 

Propozycje ćwiczeń:

  1. Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych
  2. Ćwiczenia oddechowe
  3. Ćwiczenia dykcji
  4. Na jednym wydechu - wierszyki