Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Dni dyrektorskie,
wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2023/2024:

21 listopada (wtorek)
2 stycznia (wtorek)
2 maja (czwartek)
14,15,16 maja (egzamin ósmoklasisty) (wtorek-czwartek)
17 maja (piątek)
31 maja (piątek)