Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Dla rodziców

„Pewnego dnia sposób, w jaki mówimy do dzieci, stanie się ich własnym głosem.
Bądźmy zatem uważni.”
– Peggy O’Mara