Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Konkurs na wykonanie EKO-stroju

5 kwietnia 2023

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły
do wzięcia udziału 
w Konkursie na wykonanie EKO-stroju
który odbędzie się w dniu 21.04.2023r. 

    
Cele konkursu:

 • Propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia;
 • Pogłębienie dotychczasowej wiedzy dotyczącej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych oraz znaczenia recyklingu dla ochrony środowiska;
 • Propagowanie selektywnej zbiorki odpadów opakowaniowych w życiu codziennym – zarówno w domu, w przedszkolu, w szkole, jak i w pracy;
 • Propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia;
 • Zachęcenie uczestników konkursu do przedstawienia własnego kreatywnego pomysłu na czyste środowisko przyrodnicze, poprzez wykonanie stroju artystycznego z materiałów przeznaczonych do recyklingu.

REGULAMIN KONKURSU „EKO – strój”

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły
 2. Tematyka konkursu: EKO strój.
 3. Zadaniem uczestnika będzie wykonanie stroju z odpadów przeznaczonych do recyklingu oraz materiałów naturalnych:
  a.    technika wykonania strojów dowolna - temat pracy otwarty (strój wieczorowy, sportowy, do pracy, szkoły, na spacer, itp.),
  b.    każdy uczestnik może wykonać jeden strój.
 4. Zgłoszenie należy przekazać do p. Łucji Milczanowskiej i p. Anny Sidwa do dn. 20.04.2023r.
 5. Ocenie podlegać będą: kreatywność uczestników przy projektowaniu stroju ekologicznego, wykorzystane materiały, staranność wykonania oraz estetyka pracy.