Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Artykuł o XLVI Liceum Ogólnokształcącym

24 marca 2023

We wtorek 21 marca 2023 roku w Gazecie Krakowskiej ukazał się artykuł o XLVI Liceum Ogólnokształcącym.
W artykule zacytowano p. dyrektora dr Bogdana Dobruckiego, który opowiedział o organizacji nowej szkoły ponadpodstawowej, która ma zacząć funkcjonować od 1 września 2023 w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6 w Krakowie.

treść artykułu

strona www LO XLVI