Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

XLVI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6

15 marca 2023

Dnia 8 marca 2023 roku Rada Miasta Krakowa podjęła decyzję o stworzeniu od 1 września 2023 roku w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie XLVI Liceum Ogólnokształcącego. Mamy więc jako społeczność Zespołu nowe zadanie i wyzwanie. Jest to niewątpliwie coś wyjątkowego i fascynującego.

Pragnę uspokoić wszystkie osoby zaniepokojone, którym ta inicjatywa jawi się jako jakieś zagrożenie, że powstanie nowego liceum nie jest zagrożeniem ani dla przedszkola ani dla już funkcjonującej szkoły. Nasz budynek jest na tyle duży i pojemny, że bez większej trudności zmieścimy się i będziemy mogli harmonijnie funkcjonować jako społeczność Zespołu z zachowaniem wyodrębnionych sfer poszczególnych podmiotów.

Planowane jest utworzenie maksymalnie trzech klas pierwszych liceum, oczywiście jeśli będzie takie zapotrzebowanie podczas naboru.

Proponować będziemy klasy:

  • ogólną (rozszerzenie z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego),
  • historyczną (rozszerzenie z historii, wos-u i j. polskiego)
  • biologiczno-chemiczną (rozszerzenie z biologii, chemii i j. angielskiego).

Jednym z istotnych warunków utworzenia tych klas będzie podjęcie współpracy z krakowskimi uczelniami, które będą dla nas gwarantem ciekawej formy zajęć i wysokiego poziomu nauki.

dr Bogdan Dobrucki

Dyrektor ZSP nr 6