Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Spotkanie ze Strażą Miejską

7 marca 2023

Dnia 07.03.2023r. odbyły się spotkania profilaktyczno-edukacyjne funkcjonariuszy Straży Miejskiej z uczniami klas IV-VIII. Podczas zajęć poruszona została problematyka związana z bezpiecznym korzystaniem z Internetu oraz cyberprzemocą. Funkcjonariusze wprowadzili także młodych ludzi w świat obowiązujących przepisów.
Zgodnie z zasadą „nieznajomość prawa szkodzi” uczniowie poinformowani zostali o zagrożeniach płynących z beztroskiego używania Internetu, poznali konsekwencje popełniania czynów świadczących o demoralizacji oraz czynów karalnych.