Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

20 grudnia 2023

Przypominamy, że zimowa przerwa świąteczna w Naszej Szkole trwa

od 23.12.2023r. (sobota) do 01.01.2024r.(poniedziałek)

Dzień 2 stycznia 2024r. (wtorek), jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. W sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. poz.1603 oraz z 2019r. Poz. 318 i 1093 ogłoszono dnia 28 sierpnia 2017r. Obowiązuje od dnia 1 września 2017r.).

Stołówka w tym dniu jest nieczynna.