Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Witaj Szkoło !

4 września 2017

Dnia 4 września 2017 r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 w Krakowie odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Uczestniczyliśmy we Mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego. Dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami dziękowały Panu Bogu za wakacyjny wypoczynek prosząc równocześnie o błogosławieństwo Boże na czas wspólnej nauki w nadchodzących miesiącach. Na koniec Mszy św. słowa życzeń pod adresem społeczności „szesnastki” wypowiedział ksiądz proboszcz. Na uroczystym apelu w szkole spotkali się: Przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto-pan Tomasz Daros, Dyrektor Szkoły- pan Bogdan Dobrucki, wicedyrektor- pani Teresa Mazur, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i licznie przybyli rodzice uczniów. Pan dyrektor, powitał wszystkich nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców, a także przekazał informacje na temat organizacji pracy szkoły. Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym 2017/2018!

tekst: E. Kosieniak