Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

14 września 2022

Informujemy, że w dniach 12-16 września 2022 r. organizowana jest w szkole akcja przygotowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym pt. Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych.

Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie i najbliższych oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony. W sytuacji intensywnego rozwoju chorób zakaźnych, wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.

List Pani Marzeny Machałek - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Grypa a dzieci
Grypa a płuca