Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Rozpoczęcie roku szkolnego

26 sierpnia 2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022 (czwartek).

O godzinie 8:40 spotkanie w klasach, skąd z wychowawcami udajemy się na Mszę Świętą o 9:00 do Kościoła św. Idziego przy ul. Grodzkiej 67.

Po Mszy z wychowawcami wracamy do szkoły.

Uczniowie, którzy nie będą uczestniczyć we Mszy Świętej przychodzą do odpowiednich sal lekcyjnych na godz. 10:00.

Spotkanie na sali gimnastycznej:
klas I - III o godzinie 10:15
klas  IV - VIII o godzinie 10:45.

klasa Ia- sala 26
klasa Ib- sala 29
klasa II - sala 27
klasa III - sala 28
klasa IV - sala 01
klasa V - sala 12
klasa VI - sala 14
klasa VIIa - sala 23
klasa VIIb - sala 16
klasa VIII - sala 25

Obowiązuje strój galowy.

W tym dniu świetlica nie będzie prowadziła opieki nad dziećmi - natomiast będą przyjmowane zapisy - karta zapisu do świetlicy
W tym dniu nie ma obiadu.