Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Ogłoszenie dla absolwentów

29 czerwca 2022

Informujemy, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą mogli odbierać absolwenci w piątek 08.07.2022 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00-12.00.

Uczniowie muszą mieć ze sobą legitymację szkolną. Jeśli uczeń nie może przyjść osobiście, zaświadczenie może odebrać rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba.