Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Kreatywne Prace Plastyczne" - podsumowanie

27 czerwca 2022

W tym roku szkolnym uczniowie z klas 1, 2 i zajęć rozwijających z klasy 5 brali udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Kreatywne Prace Plastyczne" 2021/2022 II Edycja.

Zajęcia plastyczne związane z realizacją projektu odbywały się zarówno w ramach lekcji, a także w ramach zajęć rozwijających kreatywność. Prace wykonane były różnymi technikami i wyraźnie dowodzą, że możliwa jest prawdziwie twórcza edukacja plastyczna, wspierająca wszechstronny rozwój dzieci. 

Wykorzystywanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej propozycji pochodzących z projektu z pewnością wpłynęło na odwagę twórczą dzieci. Często sięgają po niebanalne rozwiązania czy podejście do tematu. Zabawy artystyczne sprzyjają nabywaniu umiejętności dzielenia się, współdziałania, niekończącym się rozmowom, które budują bezcenne poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Nade wszystko są po prostu źródłem radosnych, dziecięcych doświadczeń

Na uwagę zasługuje również fakt, że podczas zabaw dzieci także uczyły się od siebie, inspirowały się wzajemnie, nabywały świadomości tego, że każdy z nas może zupełnie inaczej postrzegać barwy, mieć zupełnie odmienne podejście nie tylko do tematu pracy czy tworzywa, ale także do świata w ogóle.

Zaskakujące było także, iż podczas wspólnych rozmów dzieci przekonywały się do tego, że nie tylko jedno rozwiązanie było dobre, może być ich zdecydowanie więcej. W ten sposób dzieci nabywały zrozumienia bardzo cennej wartości jaką jest tolerancja. Wszyscy wiemy, że aktywność plastyczna rozwija sprawność manualną i manipulacyjną, ma terapeutyczny wpływ na dzieci i ich emocje. Pozwala na nabywanie poczucia sprawstwa, elastyczności, czyni dzieci nie tylko wrażliwymi odbiorcami sztuki i świata, ale też ich twórcami.


nauczyciel plastyki
Józefa Sitnik