Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Finał konkursu Prawo i My

27 czerwca 2017

13 czerwca 2017 r. w Sali Obrad Krakowskiego Magistratu odbył się finał konkursu "Prawo i My" organizowanego  przez Straż Miejską Miasta Krakowa. Była to już XVI edycja tego konkursu. Wzięły w nim udział reprezentacje 22 krakowskich szkół.

Tematyka konkursu obejmowała zagadnienia z dziedziny prawa wykroczeń, prawa karnego i prawa ruchu drogowego. Uczestnicy musieli również wykazać się wiedzą dotyczącą działalności straży miejskich. Elementem konkursu było również przygotowanie pracy graficznej dotyczącej bezpieczeństwa w Internecie.

Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Monika Boroń, Zofia Hoinkis i Damian Mączka zajęła VI miejsce. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Serdecznie gratulujemy!

MK