Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Konkurs plastyczno-językowy „KALIGRAMY czyli słowa-obrazy”

16 marca 2022

Zachęcamy do udziału
w szkolnym konkursie plastyczno-językowym
„KALIGRAMY- czyli słowa- obrazy
.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „KALIGRAMY”

1. Tematem konkursu jest KALIGRAM. Jest to słowo lub wyrażenie przedstawione w postaci obrazu. KALIGRAM polega na takim przedstawieniu wybranego słowa, aby jego graficzna forma była jednocześnie obrazem danego słowa. Wybrane słowo w języku angielskim należy przedstawić w taki sposób, aby jego znaczenie było czytelne, a kolejność liter w wyrazie zachowana. Kaligram nie jest podpisem rysunku.
Celem konkursu jest zachęcanie do nauki języka angielskiego poprzez alternatywną metodę pracy, sprzyjającą integrowaniu wyobraźni twórczej i pamięci.

2. Kryteria oceny pracy plastycznej zgłoszonej do konkursu:
- zgodność z regulaminem i tematyką konkursu;
- poprawność językowa;
- pomysłowość;
- estetyka pracy;
- samodzielność.

3. Oceny prac dokonuje komisja konkursowa w jednej kategorii wiekowej: klasy I-III.
4. Każdy z uczestników może wykonać maksymalnie 3 prace, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
5. Format: A3 lub A4.
6. Technika plastyczna: dowolna. W przypadku wykorzystania materiałów sypkich, takich jak kasza, piasek itp., należy zabezpieczyć pracę przed zniszczeniem, np. osypaniem).
7. Na rewersie wykonanej pracy należy umieścić imię i nazwisko autora.
7. Podpisaną pracę konkursową należy przekazać wychowawcy lub nauczycielom języka angielskiego do dnia 04.04.2022.
8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej szkoły nie później niż 7 dni od zakończenia konkursu.

Nagrody:
Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy a także ocenę cząstkowa celującą z języka angielskiego.

zobacz plakat konkursu

 

Joanna Dziamarska