Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Próbny egzamin ósmoklasisty

13 marca 2022

Uczniowie klas 8 mogli sprawdzić swoją wiedzę podczas egzaminów próbnych.

9 marca (środa), godz. 9:00 - język polski
10 marca (czwartek), godz. 9:00 - matematyka
11 marca (piątek), godz. 9:00 - język angielski

Próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, z zachowaniem czasu trwania egzaminu (dostosowanego do potrzeb uczniów) i reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Dał on uczniom szansę pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie oraz pozwoli zidentyfikować wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.

AG