Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

2 marca 2022

Dnia 1 marca 2022 roku uczciliśmy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" zarówno w szkole, jak i uczestnicząc w uroczystości na Wawelu. Klasy 6a i 8b wzięły udział w warsztatach historyczno-polonistycznych na terenie szkoły. Podczas zajęć przybliżono uczniom pamięć Żołnierzy Wyklętych, którzy nie zgodzili się na sowiecką okupację naszego kraju po 1945 roku oraz narzucany siłą ustrój komunistyczny. Po drugiej wojnie światowej nie złożyli broni i kontynuowali heroiczną walkę, dając świadectwo miłości i bezgranicznego oddania Ojczyźnie. Mieli być wymazani z kart historii, ale pamięć o nich przetrwała. Dlatego też, uczciliśmy pamięć tych żołnierzy minutą ciszy, odśpiewaniem hymnu państwowego i przybliżeniem uczniom sylwetek Żołnierzy Niezłomnych ukazanych w filmie i literaturze.

M.K , B.M