Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zasady powrotu do nauki

28 stycznia 2022

Szanowni Państwo.

Rozpoczynamy nauczanie po feriach zimowych w nowej sytuacji.

Od 31 stycznia do 27 lutego 2022 roku uczniowie klas 5 - 8 będą mieli zajęcia w formie zdalnej według obowiązującego planu lekcji. Przedszkolaki i uczniowie klas 1- 4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym.

Zdalnie będziemy pracować na platformie Teams. W razie pytań prosimy o kontaktowane się z nauczycielami za pośrednictwem Librusa.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie z 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

AG