Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

29 listopada 2021

W tym roku szkolnym  od września 2021 do maja 2022 klasy 1a, 2a i uczniowie z zajęć rozwijających z klasy 5a biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Kreatywne Prace Plastyczne. Celem tego projektu jest:

  • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.
  • Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
  • Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

W ramach projektu uczniowie pod opieką nauczyciela plastyki biorą udział w:

*  prawdziwie twórczych działaniach plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.

* Zaspokajają naturalną potrzebę tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywają doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.

* Rozwijają wyobraźnię i kreatywność dziecka.

* Tworzą prace plastyczne inspirowane przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

* Rozwijają samodzielność, wzmacniają poczucię sprawczości i wiary we własne możliwości.

* Kształtują postawy proekologiczne poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

* Prowadzą prawdziwie twórcze działania plastyczne wspierające rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.

JS