Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

27 września 2021

Klasa 8b udała się do Muzeum Czynu Zbrojnego, aby uczcić 82 rocznicę powstania Podziemnego Państwa Polskiego. Wśród eksponatów uczniowie zobaczyli urny z prochami z ziemi pobranej z miejsc bitewnych II wojny światowej, sztandary m.in. sztandar Legionów Piłsudskiego i więźniarki obozu Mathausen-Gusen. Podziwiali makiety wykonane przez byłych więźniów obozów koncentracyjnych obrazujące niezwykle sugestywnie martyrologię przebywających tam ludzi oraz walkę narodu polskiego z okupantem. Mogli wziąć do ręki karabin maszynowy, założyć żołnierski płaszcz, hełm i poczuć się jak żołnierz.
Wyjście to stanowiło dla nich wielką lekcję patriotyzmu, autentyczność eksponatów wywarła na nich duże wrażenie oraz refleksję nad skalą okrucieństwa II wojny światowej.

galeria zdjęć

MK, BM