Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

23 września 2021

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie
zwraca się z prośbą do Rodziców i Interesantów
o ograniczenie bezpośredniego załatwiania spraw w ZSP nr 6.

Prosimy (we wszystkich sprawach)
kontakt telefoniczny z Sekretariatem placówki na nr telefonu: 12 421 18 70 lub 506 365 455
lub za pomocą poczty elektronicznej albo drogą pisemną i pozostawienie w skrzynce na korespondencję przy portierni.

Decyzja o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich
służy bezpieczeństwu i ochronie zdrowia nas wszystkich
a przede wszystkim ma na celu zapobieganie epidemii.