Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Rozpoczęcie roku szkolnego

25 sierpnia 2021

Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 zapraszają uczniów klas I - VIII na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022, które odbędzie się 1 września 2021 (środa) według następującego planu

Godz. 9:00 odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami:
klasa I - sala 27
klasa II - sala 28
klasa III - sala 29
klasa IV - sala 12

O godzinie 10:15 wyjście ze szkoły na Mszę Świętą
Prosimy Rodziców o odebranie ze szkoły tych uczniów, którzy nie będą brali udziału w Mszy Świętej.
W tym dniu nie ma opieki w świetlicy - przyjmowane są zapisy. Nie ma obiadu.

Godz. 10:30 Msza Święta inaugurująca nowy rok szkolny w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej 52a.

Godz. 11:30 spotkania klas z wychowawcami:
klasa V - sala 25
klasa VI - sala 17
klasa VII  - sala 20
klasa VIIIa - sala 14
klasa VIIIb - sala 23

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS.