Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Obiady w roku szkolnym 2021/2022

24 sierpnia 2021

Szanowni Państwo!

Bardzo proszę wszystkich chętnych o wypełnienie deklaracji na obiady.

Deklarację należy czytelnie wypełnić (adres mailowy rodziców i numer telefonu).

Deklaracje należy złożyć w dniu 01.09.2021 w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
Można też przesłać skan wypełnionej deklaracji na adres mailowy: sp16.intendent@gmail.com

DEKLARACJA

Deklarację można pobrać również na portierni szkoły.

Obiady będą wydawane od 2 września 2021r.

Dziękuję !

Urszula Wieszczak - intendent