Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

3 lipca 2021

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie do egzaminu ósmoklasisty przystąpili 25-27 maja. Zdawali egzaminy z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego. Uczniowie poznali swoje wyniki z egzaminu  2 lipca 2021 r.

Wyniki klasy ósmej ze wszystkich przedmiotów są powyżej średniej ogólnopolskiej i małopolskiej. Najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami z języka angielskiego, najsłabiej z matematyki. 

  język polski matematyka język angielski
średni wynik w Polsce  60%  47%  66%
średni wynik w województwie małopolskim  64%  52%  69%
średni wynik w naszej szkole  77%  63%  89%

Pomimo trudnego roku szkolnego i nauki zdalnej uczniowie stanęli na wysokości zadania i dobrze przygotowali się do egzaminu. Szczególne wyrazy uznania składamy tym, którzy bezbłędnie napisali egzamin z matematyki i języka angielskiego i otrzymali 100%.

Gratulujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom! I życzymy dostania się do wymarzonych szkół średnich!