Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zajęcia terenowe klasy 8a

17 czerwca 2021

W dniu 17.06.2021r uczniowie klasy 8a pod opieką p. Anny Szczepanik i p. Anety Górak uczestniczyli w zajęciach terenowych z biologii nad Zalewem Bagry.
Uczniowie pracowali w grupach na podstawie przygotowanych przez nauczyciela kart pracy.
Główne zadania dotyczyły: obserwacji w terenie roślin łąki podmokłej i kwietnej oraz zebrania i oznaczenia bezkręgowców występujących na łąkach i w jeziorze. Dyskutowali na temat liczebności i zagęszczenia populacji oraz rozmieszczenia organizmów w przestrzeni. Wyszukiwali cechy sukcesji wtórnej oraz diagnozowali czystość wody na podstawie biowskaźników.
Najwięcej emocji budziły wśród uczniów przyrządy i sposoby łowienia planktonu oraz identyfikacja organizmów przy pomocy lup i specjalnego mikroskopu. Po zakończeniu zajęć uczniowie uwolnili wszystkie „złowione” organizmy do ich naturalnego środowiska i udali się na zasłużony odpoczynek do pobliskiej kawiarenki.

Anna Szczepanik