Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Projekt “Easter around Europe” nagrodzony Odznaką Jakości eTwinning!

16 czerwca 2021

Projekt “Easter around Europe” realizowany od marca do maja 2021 na lekcjach języka angielskiego przez klasę IV został nagrodzony krajową Odznaką Jakości eTwinning (Quality Label).
Celem przyznawania  Odznaki Jakości jest wyróżnienie uczniów, nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom.
Nasz projekt został poddany ocenie pod kątem następujących kryteriów: innowacja pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja, współpraca i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi a także wykorzystanie technologii.

Otrzymanie Odznaki to docenienie i uznanie dla  naszego wkładu w realizację działań projektowych. Jesteśmy z tego bardzo dumni i nie możemy się już doczekać kolejnych eTwinningowych wyzwań!
W czasie realizacji projektu powstało wiele produktów takich jak: prezentacje, lekcje w Nearpod, quizy, zadania interaktywne o zwyczajach wielkanocnych, zagadki geograficzne, książeczki elektroniczne w StoryJumper a także książka kucharska z przepisami świątecznymi z prawie całej Europy. 

 


Wszystkie materiały są dostępne  na stronie internetowej projektu:
Serdecznie zapraszamy!