Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Harmonogram prac związanych z zakończeniem roku szkolnego 2020/21

11 maja 2021

21 maja – wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych.
20/21 maja – dzień otwarty dla Rodziców kl. IV - VIII (powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych, informacja musi być podpisana przez Rodzica, w przypadku nieobecności na spotkaniu Rodzica lub prawnego opiekuna Wychowawca wysyła informację listem poleconym).
2 czerwca – wystawienie ocen przewidywanych wyższych niż ocena niedostateczna.
16 czerwca – ostateczne wystawienie ocen
21 czerwca – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna