Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Organizacja pracy szkoły od 17 maja 2021

11 maja 2021

Szanowni Państwo.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. w okresie od 17 do 28 maja 2021 r. klasy IV – VIII będą pracowały w trybie hybrydowym.

Każda klasa zostanie podzielona na dwie grupy – jedna grupa będzie pracowała w szkole pod kierunkiem nauczyciela, druga ćwiczyła materiał w domu. Uczniowie przebywający w domu nie będą mieli lekcji on-line. Będzie to czas przeznaczony na powtórzenie i utrwalenie wiadomości podanych w szkole.
Podział klasy zostanie Państwu przesłany za pomocą Librusa.

Uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach naprzemiennie tzn.
17 V, 19 V, 21 V, 28 V: 1 grupa w szkole, 2 grupa zdalnie
18 V, 20 V, 24 V: 1 grupa zdalnie, 2 grupa w szkole

Świetlica będzie czynna w godz. od 7.00 - 17.30, tylko dla uczniów mających w tym dniu zajęcia na terenie szkoły. Uczniowie ci będą mogli skorzystać z obiadów.

WAŻNE!
Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w reżimie sanitarnym.
W częściach wspólnych szkoły obowiązuje noszenie maseczek zakrywających nos i usta.
Każda klasa będzie miała zajęcia w tej samej sali.
Lekcje odbywają się według dotychczasowego planu zajęć.

W dniach 25-27 maja (wtorek - czwartek) w szkole odbędzie się Egzamin Ósmoklasisty.
Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych (nie będzie zajęć zarówno stacjonarnych jak i zdalnych).

Życzymy wszystkim dużo zdrowia i szczęśliwego powrotu do szkoły.

AG