Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Organizacja pracy szkoły od 4 maja 2021

30 kwietnia 2021

Minister Edukacji i Nauki przedstawił harmonogram dotyczący stopniowego powrotu dzieci do edukacji w formie stacjonarnej.

Od dnia 4 maja 2021r. - nauka stacjonarna dla klas I – III

Od 17 maja 2021r. – nauka hybrydowa dla klas IV - VIII

- o zasadach nauki hybrydowej poinformujemy w późniejszym terminie za pośrednictwem strony internetowej i Librusa.

Od 31 maja 2021r. - nauka stacjonarna dla wszystkich klas I - VIII

Zajęcia stacjonarne będą odbywały się w reżimie sanitarnym obowiązującym w placówce.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

AG