Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Nauka hybrydowa klas I - III

23 kwietnia 2021

Od  26 IV 2021 r. rozpoczynamy naukę w systemie hybrydowym. Oznacza to, że klasa zostanie podzielona na dwie grupy. Taki system nauczania ma na celu zmniejszenie liczby uczniów przebywających jednocześnie w klasach i na terenie szkoły, a co za tym idzie zmniejszenie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19. Podział klasy został Państwu przesłany za pomocą Librusa.

W czasie zajęć szkolnych zachowane zostaną dotychczasowe obostrzenia i utrzymany obowiązujący dotychczas reżim sanitarny (dezynfekcja, zachowanie dystansu, noszenie maseczek podczas przemieszczania się w budynku szkoły). Jednocześnie przypominamy, że udział w zajęciach mogą brać tylko dzieci zdrowe (bez oznak infekcji).

Lekcje będą się odbywać według obowiązującego dotychczas podziału godzin i rozpoczynać się będą od godz. 8.30.
Świetlica będzie czynna w godz. od 7.00 - 17.30, tylko dla uczniów mających w tym dniu zajęcia na terenie szkoły. Uczniowie ci będą mogli skorzystać z obiadów.
Nadal nie ma zajęć na lodowisku i basenie.