Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Egzamin ósmoklasisty

23 kwietnia 2021

Egzaminy w 2021 roku, odbędą się:

25 maja 2021 r. (wtorek) - język polski (godz. 9:00);
26 maja 2021 r. (środa) - matematyka (godz. 9:00);
27 maja 2021 r. (czwartek) - język obcy nowożytny (godz. 9:00).

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej