Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zdalne nauczanie

19 marca 2021

Szanowni Państwo Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie.


W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki wracamy do nauczania zdalnego w klasach I - III.
Nauczanie będzie prowadzone przy pomocy mailowych wiadomości przesyłanych dziennikiem elektronicznym LIBRUS.
Nie będzie również zajęć opiekuńczych w świetlicy.

Klasy IV-VIII mają zajęcia zdalne według dotychczasowych zasad.

Udział w nauczaniu zdalnym jest obowiązkowy – realizacja obowiązku szkolnego.