Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zapisy do 1 klasy w Szkole Podstawowej Nr 16 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 w Krakowie

10 marca 2021

Szanowni Rodzice dzieci 7 letnich! 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Zapisy odbywają się za pomocą elektronicznego serwisu rekrutacyjnego ELEMENTO (przekierowanie do linku - kliknij)

Etap składania wniosków/zgłoszeń do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa od 1 marca 2021 r. (od godz. 8:00) do 31 marca 2021 r. (do godz. 15:00)

Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2014),natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2021 r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 w Krakowie.