Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Mistrzostwa Sportowe

12 maja 2017

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 w Krakowie odbędą się Mistrzostwa Sportowe.


Zawody rozgrywać się będą w miesiącach maj – czerwiec 2017 r.(konkurencje indywidualne oraz zespołowe).


Więcej informacji:
Komunikat – dla dzieci i wychowawców klas SP nr 16 w Krakowie
MS – KARTA ZGŁOSZENIA