Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zasady pracy biblioteki w czasie nauki zdalnej

1 lutego 2021

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI  W CZASIE NAUKI ZDALNEJ
WTOREK 10.00 – 13.00
ŚRODA 11.00 – 13.00

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK
1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni.
2. Zamówienie na wybraną książkę uczeń przesyła przez librus do p. Barbary Maziarz. Po otrzymaniu odpowiedzi, że zamówiona pozycja została przygotowana do wypożyczenia, będzie można odebrać ją ze szkoły.
3. Przygotowane egzemplarze będą oczekiwały na ucznia lub jego opiekuna na portierni.
4. Zwracaną książkę czytelnik wkłada do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się na portierni.
5. Zwracane egzemplarze zostaną poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostaną wyłączone z wypożyczania.

BM