Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

LATO W SZKOLE 2017

12 maja 2017

Zbliżają się wakacje. Dla tych, którzy pozostaną w mieście proponujemy spędzić je w szkole od dnia 26 do 30 czerwca 2017r. (turnus I) oraz od dnia 3 do 7 lipca 2017r. (II turnus).


Głównym celem akcji jest zapewnienie uczniom pozostającym w mieście w czasie wakacji opieki połączonej z ofertą pożytecznego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.


Utworzenie grupy jest zależne od ilości chętnych uczniów. Urząd Miasta Krakowa planuje: 15 osobowe grupy dla klas I – III i 20 osobowe dla klas IV – VI. Jeśli ilość uczniów z klas I – III będzie mniejsza niż 12 osób i 17 z klas IV – VI grupa nie zostanie utworzona. O fakcie tym zostaną powiadomieni rodzice.


Chcąc, by uczniowie nie spędzali tego czasu w budynku szkolnym, proponujemy wyjścia i wycieczki (szczegóły zostaną podane po utworzeniu grup). Wiąże się to jednak z kosztami, które muszą ponieść rodzice ( bilety wstępów do kina, teatru, na warsztaty, itp.). 


Rodzice uczniów, którzy zadeklarują udział dziecka w akcji, zobowiązani są do dostarczenia, do sekretariatu szkoły wypełnionej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2017r. ,(po tym terminie zgłoszenie udziału dziecka w akcji nie będzie przyjęte).

Deklarację można pobrać na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

DEKLARACJA