Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zasady funkcjonowania klas I-III w Szkole Podstawowej nr 16 od 18 stycznia 2021 r.

15 stycznia 2021

Od dnia 18 stycznia 2021r. klasy I – III zaczynają stacjonarną naukę w szkole. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.30 wg obowiązującego planu lekcji.

Świetlica będzie czynna w godzinach od 6.45 - 17.30.

Uczniowie pod opieką Rodziców lub Opiekunów przebierają się w szatni, a następnie z Rodzicem lub Opiekunem przechodzą do sal świetlicowych wg następującego harmonogramu:
Od 6.45 – 7.30 uczniowie zbierają się w sali 01
Od 7. 30 uczniowie pod opieką nauczycieli świetlicy czekają na zajęcia w następujących salach:
Klasa 1 sale nr 9 i 10
Klasa 2 sala nr 12
Klasa 3 sala nr 14

Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający uczniów do szkoły po godzinie 7.30 mogą podejść do wyznaczonej sali i przekazać dziecko pełniącemu dyżur nauczycielowi.

Od 18 stycznia będą wydawane obiady w stołówce szkolnej, każda klasa będzie schodzić do jadalni osobno pod opieką dyżurującego nauczyciela wg ustalonego harmonogramu.

Uczniowie poszczególnych klas po zajęciach będą przebywać w oddzielnych salach świetlicowych (numery sal podane powyżej). Rodzic/Opiekun przychodząc po dziecko podchodzi do wyznaczonej sali. Od godziny 16 grupy będą łączone i będą przebywać w salach nr 9 i 10.

Rodzice i uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych w  wytycznych MEiN, MZ i GiS