Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Ważne daty w 1 semestrze roku szkolnego 2020/2021

14 grudnia 2020

Szanowni Uczniowie i Rodzice.


Przypominam, że dnia 17 grudnia 2020 roku mija termin informowania o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi bądź nieklasyfikowaniem. Informacje te zostaną przekazane rodzicom uczniów zagrożonych listem poleconym drogą pocztową.

W związku z wyjątkową sytuacją długotrwałego nauczania zdalnego i rozporządzeniami Ministra Edukacji przypominam o zmianach w terminarzu szkolnym.

Zajęcia zdalne będą się odbywały do 22 grudnia 2020 r. włącznie.
Od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 będzie przerwa świąteczna.
Od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 będą ferie zimowe.
Do 18 stycznia 2021 zostaną wystawione przewidywane oceny półroczne.
Ostateczne oceny półroczne zostaną wystawione 28 stycznia 2021 r., natomiast 29 stycznia 2021 nastąpi zakończenie pierwszego półrocza.

Zwracam uwagę na krótkie terminy ewentualnego poprawiania i zmieniania ocen. Proszę poważnie wziąć to pod uwagę.

Z wyrazami szacunku
Bogdan Dobrucki
dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie